achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
Links naar informatie


met betrekking tot elektromagnetische belastingen:

Inmiddels ziet de World Health Organization (WHO) elektromagnetische straling (van mobieltjes, zendmasten, etc.) als "Mogelijk kankerverwekkend".
Hun artikel hierover vindt u onder: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
In de openbare voordracht over dit besluit wordt duidelijk dat de verdeeldheid binnen de commissie groot was.
De industrie-lobby binnen de commissie bleek sterker, terwijl een deel van de wetenschappers elektromagnetische straling, op basis van eigen onderzoek, direct in de categorie "kankerverwekkend" had willen plaatsen.

Op de Nederlandse site http://www.stopumts.nl vindt u vele verwijzingen naar rapporten, gerechtelijke uitspraken en praktijkvoorbeelden.

Op de Nederlandse site http://www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl vindt u een intervieuw met hoogleraar Lucas Reijnders die verbaasd is dat spelregels die toegepast worden in de chemie en geneeskunde, namelijk het vooraf evalueren van risico's die aan iets nieuws kunnen kleven, blijkbaar niet gelden voor mobiele communicatie...

Op de Engelse site http://www.bioinitiative.org vindt u een uitgebreide verzameling van wetenschappelijke rapportages die wijzen op de gevaren van elektromagnetische belastingen.

Vooral voor zwangere vrouwen is er de engelstalige site "The BabySafe Project" waar informatie wordt gegeven over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische belastingen voor het ongeboren kind.
Op de site is de brochure "What You Need to Know About Wireless Radiation and Your Baby" te vinden en als .PDF te downloaden, met daarin wetenschappelijke informatie en tips om belastingen te verminderen.
Links naar leveranciers voor


afgeschermd elektra

van fa. Danell, in Nederland verkrijgbaar via een collega bouwbioloog en meettechnicus IBN, zie zijn site: Eco-Wise


bouwmaterialen

Dubomat, levert ecologisch-duurzame, bio-based bouwmaterialen aan particulier, klusser, aannemer en bouwmaterialenhandel


producten voor een gezond binnenklimaat

Vitalitools, levert o.a. afschermmaterialen.Link naar (patiënten)vereniging voor


Licht- en elektrohypersensitieven

De patiëntenvereniging CPLD is er voor mensen met een overgevoeligheid voor licht (zoals zonlicht, lamplicht, etc.) en andere vormen van straling (zoals elektromagnetische straling).
Het blijkt dat bij veel van de lichtgevoelige mensen hun overgevoeligheid toeneemt als er ook elektromagnetische straling, afkomsig van o.a. zendmasten en andere draadloze toepassingen, in het geding is.
Om u een indruk te geven wat licht- en elektrohypersensitieven ervaren kunt u zien op het filmpje van ca. 17 minuten: "Niet zien, wel voelen"Link naar stichting voor


Stralingsovergevoeligen

De Stichting EHS www.stichtingEHS.nl heeft als doel de overheid, gezondheidsinstanties en onderzoeksinstituten te informeren en te prikkelen tot nader onderzoek.
Deze stichting heeft de impact die elektrohypersensitiviteit op het dagelijkse leven in beeld gebracht in een filmpje van ca. 15 minuten: "Leven met EHS"© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt apr 2017