achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
Wanneer meten?


Bij gezondheidsklachten en om deze te voorkomen.

Hoe zal er gemeten worden?

Na een eerste (telefoon)gesprek wordt een inschatting gemaakt op welk gebied de nadruk van de metingen moet komen te liggen. Dat kan zijn op het gebied van fysische belastingen (elektrosmog, geluid, etc.), van chemische, of van microbiologische belastingen. Als er medische klachten of persoonlijke aanwijzingen zijn zullen die de richting bepalen. U kunt daar onder 3.0 Gebieden uitgebreider over lezen.

Tijdens de meting zal aandacht geschonken worden aan ieder gebied.
Dat is geen overbodige luxe omdat er allerlei gezondheidsklachten zijn die met de leefbaarheid van de woonomgeving te maken hebben:

© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt feb 2016