achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
schadeklijk milieugevaarlijk corrosief toxisch
Schadelijke stoffen en ruimteklimaat


Schadelijke stoffen (zoals formaldehyde, oplosmiddelen in bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, etc.), waaronder ook de gifstoffen (insekticiden, zware metalen, etc.) vallen, zijn in de meeste woningen of op werkplekken aanwezig.
De hierboven afgebeelde Europese waarschuwingstekens zijn op menig produkt (lijm, luchtverfrisser, etc.) te vinden. De afbeeldingen spreken voor zich.

Overal in onze woon- en werkomgeving bevat de lucht die we inademen inmiddels duizenden chemicaliën, stofdeeltjes, fijnstof en vezels.
Meer dan 12 miljoen chemische combinaties zijn inmiddels gepubliceerd.
Voor slechts 400 stoffen/mengsels is er voor de werkplek een grenswaarde vastgesteld. Voor de woonomgeving zijn er, op enkele uitzonderingen na, geen officiële grenswaarden of aanbevelingen.

Er zijn steeds meer mensen die op deze schadelijke stoffen reageren met gezondheidsklachten.
Afhankelijk van de gezondheidsklacht kan de bouwbiologische meettechnicus door middel van metingen en/of het nemen van monsters de belastende bron opsporen. Eventueel zijn laboratoriumtests nodig om uitsluitsel te kunnen geven.
Indien nodig volgt een saneringsplan.
© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt feb 2016