achtergrond

oiκoδomε

voor bouwbiologische en bouwkundige adviezen
pasfoto


Wie benadert u vanuit oiκoδomε *


Jacques de Been

Bouwkundig ingenieur, ruim 38 jaar werkervaring bij diverse architecten- en ingenieursbureau's.
In 2010 had ik een gesprek met een anthroposofisch arts, die een oplossing zocht voor patiënten die blijkbaar geen baat hebben bij een medicatie en/of therapie. Dit betrof zo'n 3% van zijn patiënten. Hij vond bij hen als oorzaak omgevingsfactoren zoals elektromagnetische belasting (van Wifi, DECT telefoons, mobiele telefoons, zendmasten, etc.), chemische stoffen, allergenen en schimmels.
Met mijn achtergrond als bouwkundige en mijn interesse voor o.a. biologie, leek hem voor mij de Duitse opleiding Baubiologie IBN een goede aanvulling om mensen ook aan een gezonde(re) leef- en werkomgeving te helpen.
Die, door de Duitse staat erkende, opleiding ben ik toen gaan volgen en sinds 2012 ben ik gecertificeerd Baubiologe IBN (bouwbioloog).
Deze opleiding heb ik aangevuld met de vervolgopleiding Baubiologischer Messtechniker IBN .
Sinds 2013 ben ik ingeschreven in het register voor Baubiologischer Messtechniker IBN en daarmee gecertificeerd Baubiologischer Messtechniker IBN (bouwbiologisch meettechnicus). Ik blijk in Nederland de eerste te zijn.

Ter vergelijking: Duitsland telt ca. 2000 Baubiologen IBN en ca. 80 Baubiologischer Messtechniker IBN. In Nederland is er een handvol Baubiologen IBN en zijn er slechts 3 Baubiologischer Messtechniker IBN actief.


Bouwbiologische adviezen voor nieuwbouw

In een informatief gesprek ga ik met u op zoek naar de randvoorwaarden die in uw situatie nodig zijn om tot een zo natuurlijk en gezond mogelijke woon- en/of werkplek te komen.
Daarbij kan gekeken worden naar perceelkeuze, ontwerp, materiaalkeuzes, afwerkingen, ergonomie, belastende omstandigheden, enz..
Advies vooraf geeft u zicht op de keuzemogelijkheden.


Bouwbiologische adviezen voor de bestaande bouw

Is er sprake van een bestaande situatie, dan kan gekeken worden naar saneringsmogelijkheden om ongezonde situaties op te lossen c.q. te verbeteren.


Bouwkundige adviezen

Met mijn ruim 30 jaar ervaring in zowel woning- als utiliteitsbouw kunt u in het volledige traject van ontwerp tot realisatie worden geadviseerd en ondersteund.* oikodome komt uit het Grieks en betekent: gebouw, het bouwen© Copyright Oikodome; laatst bijgewerkt dec 2022